Kontakt

Hlavní redaktor:
RNDr. Jiří Kvaček, CSc., Národní muzeum, Praha
jiri_kvacek@nm.cz

Výkonná redaktorka
Zuzana Heřmanová, Ph.D., Národní muzeum, Praha
fossil.imprint@nm.cz

Paleontologické oddělení
Národní muzeum
Cirkusová 1740
193 00 Praha 9
Česká republika