Hana Hanáková

Anthropological and stomatological research of the skull from essuary in Mělník.

Abstract

Práce se zabývá antropologicko-stomatologickým zpracováním 30 mužských a 30 ženských lebek z mělnické kostnice. u mužů byla nejvíce zastoupena věková skupina 40-50 let, u žen 30-40 let. Lebky mužů jsou eurybrachymorfní a mesobrachymorfní, u žen převládají mesobrachymorfní tvary. Ze stomatologického hlediska byly sledovány ortodontické anomálie dentálního systému horní čelisti a současně hodnocenyněkteré charakteristiky kraniofaciální oblastí; zároveň byl hodnocen vztah dentálního systému ke kraniofaciální morfologii. V populacích zastoupených v měnické kostnici, je incidence dentálních anomálií i anomálií kompresívního charakteru nižší než u současné populace.

PDF