František Fiala

Tectonomagmatic relationship of the paleovolcanics of the Železné hory Mts.

Abstract

Strucne jsou petrograficky charakterizovany stare vulkanity sz. casti Zeleznych hor. Jejich chemismus, podany v 47 analýzách, je diskutovan v 8 grafech. Napadné rozdily trendů jednotlivych skupin jsou vysvetleny tektonomagmatickymi vztahy. Amfibolity podhoranskeho krystalinika , vulkanity poloziskoveho oddílu proterozoika, křemenne albitofyry eokambrické a kysale vulkanity Iukavické serie maji trend alkalicko-vapenatych pacifických orogennich magmat a naznacuji navaznost k obdobim, pripadne zonam zdvihovych pohybu. Spility předložiskoveho oddilu proterozoika a eokambrlcke spilitické porfyrity s trendy oceanskych, resp.ostrovnich bazickych magmat odp ovidaji obdobim (nebo zonám) dilatace a poklesovych pohybu. Celkovy charakter starych vulkanitu oblasti ukazuje na tektonicky neklid dlouheho obdobi. Vulkanity jv, casti pohoří (vitanovské serie a vseradovského komplexu), jejíchž 9 analýz (J. Vachtl) je do grafů zaneseno, mají projekce oddělené od eokambrických vulkanitů sz. části pohoří a patří nejspíše kambriu.

PDF